Hebben jullie een biolabel?

In april 2020 werd de omschakeling naar biologische productie in gang gezet waardoor we vanaf april 2021 groenten met het label “biologisch in omschakeling” kunnen produceren. Vanaf juni 2022 zullen al onze groenten het label “biologisch” dragen.


Waar kan ik jullie groenten kopen?

Je kan onze groenten kopen via onze groentepakketten, via onze webshop of op onze veldverkoop.


Kan ik ook zelf groenten komen oogsten op jullie veld?

Nee, we zijn geen zelfoogstboerderij. Onze collegaboerin Birgit runt aan de overkant van de straat de CSA Land Van Duwijck. Als je liever zelf je groenten wil oogsten schrijf je je best in bij haar.


Waarom kweken jullie niet alle groenten die in het pakket zitten?

Jaarrond een uitgebreid en gevarieerd groenteaanbod van eigen veld voorzien in ons klimaat is erg moeilijk. Bovendien moeten we rekening houden met de vruchtwisseling omwille van ziektes. Iedere groentefamilie schuift elk jaar een perceel op zodat dezelfde familie slechts één keer in zes jaar op hetzelfde perceel komt te staan. Dit beperkt ook onze mogelijkheden. De koolfamilie telt bijvoorbeeld veel leden (alle grote kolen zoals rode kool en broccoli maar ook bijvoorbeeld radijs, rucola, paksoi en rammenas) maar we kunnen maar een zesde van de oppervlakte gebruiken voor deze familie. Tot slot zijn we een kleinschalig groentebedrijf en zijn we niet uitgerust om alle groenten even efficiënt en rendabel te kweken. Sommige akkerbouwgewassen zoals uien, bewaarkolen, aardappelen en prei laten we liever over aan collegaboeren die ze op grote schaal telen en dit op een efficiëntere en duurzame manier kunnen doen dan wij.


Hoe weet ik zeker dat jullie biologisch telen?

Elke biologische boerderij die het Europese biolabel keurmerk wil dragen moet zich aansluiten bij een controleorgaan. Wij worden gecontroleerd door Tüv Nord- Integra. Zij controleren minstens twee keer per jaar, een keer aangekondigd en een keer onaangekondigd. Tijdens de controles checkt de controleur of we alle richtlijnen hebben gevolgd. Wij vinden strenge controles alvast een goede zaak, alleen zo kan het biolabel zich blijven onderscheiden van de conventionele landbouw.


Wat houdt biologische landbouw nu precies in?

In de biologische landbouw werken we enkel met organische meststoffen. In tegenstelling tot de gangbare landbouw maken we dus in geen geval gebruik van kunstmest. Kunstmest biedt geen meerwaarde voor de bodem en de productie vergt bovendien erg veel energie en inputs. Door te werken met dierlijke of plantaardige meststoffen probeert de biologische landbouw zoveel mogelijk de kringloop te sluiten en stimuleren we het bodemleven. In tegenstelling tot de gangbare landbouw mogen er in de biologische landbouw ook geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Deze pesticiden, herbiciden en fungiciden kunnen een gevaar zijn voor milieu en gezondheid. Om plagen en ziektes te behandelen zet men in de biologische landbouw vooral in op preventieve aanpak door een strikte vruchtwisseling, het inzetten van insectengaas en het gebruiken van weerbare groenterassen. Indien er toch een ernstige ziekte of plaag opduikt kan er gebruik worden gemaakt van sommige natuurlijke bestrijdingsmiddelen, zoals pyrethrum, maar wij zijn hier geen voorstander van omdat deze middelen vaak even milieuonvriendelijk en bovendien minder selectief zijn waardoor alle insecten worden gedood, ook de nuttige. Wij hebben er tot nog toe geen gebruik van gemaakt en willen dit ook zo houden in de toekomst. Een andere optie om plagen te beheersen in de biologische landbouw is het gebruik van inheemse natuurlijke vijanden zoals roofwantsen en gaasvliegen. Door een natuurlijke inrichting van de akkers kunnen deze ook aangetrokken worden uit de vrije natuur. Onkruid wordt niet chemisch bestreden maar mechanisch met schoffelmachines, valse zaaibedden en wiedeggen.