Geldig vanaf 05/02/2022
 
Groenlof vvzrl
Heuvelstraat 34 b5 – Boechout
Tel: 0498 39 79 37
E-mail: groenlofhof@gmail.com
BE ​0692.748.561

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Met deze algemene voorwaarden wil Groenlof de essentiële informatie meedelen over de rechten en plichten die gekoppeld zijn aan een aankoop. Ze gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Groenlof. Bij het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een abonnement, aanvaardt u als klant deze algemene voorwaarden. Voor het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een abonnement met Groenlof, registreert u zich via onze website. Het online bevestigen van de algemene voorwaarden geldt als elektronische ondertekening ervan en heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.

Artikel 2. Samenstelling pakketten

Een pakket wordt door Groenlof samengesteld met biologische/ bio in omschakeling groenten en/of fruit. De producten zijn seizoensgebonden en komen in eerste instantie van eigen teelt en/of van collega-boeren. Bij onvoldoende aanbod op de lokale markt, koopt Groenlof producten bij de biologische groothandel. Alle producten zijn van biologisch gecontroleerde oorsprong of van een producent ‘in omschakeling naar bio’. Wanneer u kiest voor een pakket, kiest u ook voor de filosofie achter deze formule, namelijk het wederzijdse engagement tussen onze boerderij en de klant.

Artikel 3. Persoonlijke account/registratie

Indien u een proefpakket wenst te bestellen, een abonnement wenst af te sluiten of een bestelling wenst te plaatsen bij Groenlof, registreert u zich als particuliere klant op de website. Alle persoonsgegevens die u op deze persoonlijke account meedeelt, dienen actueel en juist te zijn. Om u te kunnen registreren wordt u als klant verzocht de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 4. Proefpakketten

Om kennis te maken met onze producten, kunt u kiezen voor een proefpakket.
Dit omvat een proefperiode van vier weken (= 4 leveringen) voor wat betreft de groente- en fruitpakketten. Hiervoor registreert u zich via onze website. Bij registratie en bevestiging vóór zondagavond 23u55, start de proefperiode meteen de volgende woensdag. Indien u geen automatische bevestigingsmail ontvangt binnen de 24u (op een werkdag), dient u contact op te nemen met Groenlof via groenlofhof@gmail.com. De proefpakketten dienen bij de inschrijving betaald te worden via de website. Pas wanneer de betaling goed ontvangen is, kan Groenlof de inschrijving bevestigen.
De proefperiode loopt automatisch af na de leveringen van de door u gekozen pakketten. In de week van de laatste levering ontvangt u een e-mail om indien gewenst het abonnement verder te zetten.

Artikel 5. Abonnement

De term abonnement omvat alle pakketten van Groenlof:
groente- en fruitpakketten op wekelijkse basis. U kunt als klant inschrijven voor een abonnement na de laatste levering van de proefpakketten (zie artikel 4). De betalingsuitnodiging van uw abonnement wordt verstuurd via e-mail. Meer info hierover vindt u in artikel 7.

Artikel 6. Levering en afhaling

Groenlof heeft een aantal afhaalpunten, waar de pakketten en bestellingen kunnen opgehaald worden.
Bij het bestellen van een proefpakket of het aangaan van een abonnement kiest u voor een vast afhaalpunt. U kunt uw pakketten afhalen in uw vast afhaalpunt tijdens de voorziene afhaaluren. Voor een wijziging van afhaalpunt dient u ons via e-mail te contacteren via groenlofhof@gmail.com.
U verbindt zich ertoe uw pakketten af te halen tijdens de vastgestelde afhaaluren van het desbetreffende afhaalpunt. De afhaalmomenten en –uren verschillen per afhaalpunt. U ontvangt de informatie hieromtrent van ons bij het aangaan van een proefpakket of abonnement. De beheerder van het afhaalpunt heeft geen verplichting om u buiten de afhaaluren te bedienen. Indien u verhinderd bent, kunt u iemand anders vragen uw pakket(ten) op te halen. Indien u uw pakketten niet afhaalde en de beheerder niet verwittigde, mag de beheerder zelf beslissen wat hij met de niet afgehaalde producten doet.
Pakketten die u laattijdig of niet afhaalde, worden niet terugbetaald.
U verbindt zich ertoe de privacy van de beheerder van het afhaalpunt te respecteren. De beheerder is het aanspreekpunt voor praktische afspraken omtrent het afhaalpunt. Voor andere vragen kunt u terecht bij Groenlof via groenlofhof@gmail.com.
Pakketten worden steeds geleverd in bakken, die eigendom zijn van
Groenlof. U voorziet een boodschappentas of doos om uw producten op te halen. De bakken laat u steeds in het afhaalpunt staan. Bestellingen die geleverd worden in (papieren) zakken mogen in hun verpakking worden meegenomen.
Groenlof voorziet wekelijks een afhaallijst in het afhaalpunt. Deze lijst omvat een overzicht van de geleverde pakketten. U vinkt bij afhaling uw naam af op de afhaallijst. Indien uw naam niet in de lijst voorkomt, heeft u geen recht op een pakket, en neemt u onmiddellijk contact op met Groenlof via groenlofhof@gmail.com of op het nummer 0498 39 79 37.
Indien u uw pakketten niet terugvindt in het afhaalpunt, neem dan geen ander soort pakketten mee, en neem contact op met Groenlof via groenlofhof@gmail.com of op het nummer 0498 39 79 37.

Artikel 7. Prijs en betaling

De prijzen van de abonnementen op de webshop zijn inclusief BTW en leveringskosten, tenzij anders vermeld. De actuele prijzen zijn steeds te raadplegen op onze website. De betaling van de proefabonnementen gebeurt via de webshop. De betaling van langdurige abonnementen gebeurt via een overschrijving. U kan kiezen voor een betaling per kwartaal of per jaar.

Artikel 8. Annuleringen

U kan er voor kiezen het abonnement tijdelijk te pauzeren tijdens een verlof. We vragen wel om eerst te overwegen om het groentepakket door te geven aan familie of vrienden. Indien u toch het pakket wenst te pauzeren meldt u dit minstens 10 dagen voor de datum van de onderbreking/wijziging via groenlofhof@gmail.com. De weken die u mist door tijdig geannuleerde pakketten worden verrekend in de volgende bestelperiode. Klanten die een jaarabonnement hebben kunnen gepauzeerde weken laten verrekenen in het volgende jaar of kunnen indien er geen andere oplossing wordt gevonden, gepauzeerde weken terugbetaald krijgen (maximum 4 weken). Indien u onaangekondigd uw pakket(ten) niet afhaalt of laattijdig annuleert, is compensatie niet mogelijk.

Indien u het pakket wil opzeggen dient u dit minstens 14 dagen voor het aflopen van de bestelperiode aan ons te laten weten via groenlofhof@gmail.com. Er worden geen pakketten terugbetaald indien u wenst te stoppen voor het aflopen van een bestelperiode.

Artikel 9. Duur van de overeenkomst en beëindiging

De overeenkomst bij (proef)pakketten loopt automatisch ten einde na de levering van het laatste pakket. Proefpakketten lopen voor vier weken en nadien krijgt u een mail met info over de verlenging van uw abonnement met een betaling per kwartaal of per jaar.

Artikel 10. Klachtenbeleid

Groenlof doet er alles aan om kwaliteitsvolle producten af te leveren en een vlotte service aan te bieden. Mocht u toch een klacht hebben over uw levering, vernemen wij dit graag via groenlofhof@gmail.com.
Wij behandelen uw klacht met zorg en zoeken samen met u naar een oplossing.

Artikel 11. Wettelijk herroepingsrecht

Bij aankoop van niet snel bederfbare producten bij verkoop op afstand of verkoop buiten verkoopruimten heeft u als consument het recht om beroep te doen op uw herroepingsrecht, binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, bijvoorbeeld groenten en fruit.
De herroepingstermijn neemt aanvang op de dag van ontvangst van de bestelling. Indien u hier beroep op wenst te doen, dient u dit schriftelijk, per e-mail of per post, mee te delen aan Groenlof.
Om beroep te kunnen doen op het herroepingsrecht, dient u het product ongebruikt en in de originele ongeopende verpakking terug te bezorgen aan Groenlof. Eventuele verzendingskosten voor het terugsturen van het product betaalt u als consument zelf.

Artikel 12. Privacy

Voor het beheer van abonnementen verwerkt Groenlof persoonsgegevens van klanten. U kunt hiertoe onze privacyverklaring met informatie omtrent de gegevensverwerking raadplegen via onze website.

Artikel 13. Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies, deze zijn nodig om onze website te laten werken. Ze bewaren bijvoorbeeld inloggegevens zodat een bezoeker een volgende keer meteen herkend en ingelogd wordt, onthouden de producten die een bezoeker in het winkelmandje plaatst, enzovoort. Voor deze functionele cookies dient u geen toestemming te geven als bezoeker van onze website.