Groenlof is een biologisch groentebedrijf dat groentepakketten verdeelt in Antwerpen en met veel liefde wordt uitgebaat door Stien en Koen.

Groenlof startte in 2021 op een nieuwe grond in Lier, voordien teelden we ook al vier jaar biologische groenten in Gent. Sinds 2022 gebruiken we ook een grote serre van 8000 vierkante meter waardoor we ons seizoen kunnen vervroegen en verlaten en we ook in putje winter een mooi aanbod zelf geteelde groenten hebben. Onze groenten verkopen we lokaal via fruit- en groentepakketten. Deze kunnen wekelijks opgehaald worden in afhaalpunten in Lier, Boechout, Mortsel, Wilrijk, Antwerpen-Zuid, Berchem, Deurne, Seefhoek en Borgerhout. Via deze pagina kan je een proefabonnement bestellen. 

Waar we in geloven

De oorzaak van vele wereldproblemen, is terug te brengen tot voeding. De stijgende vleesconsumptie zorgt voor het verdwijnen van het regenwoud, onze honger naar goedkoop voedsel zet wereldwijd druk op het voortbestaan van hele ecosystemen,  de macht van supermarkten en voedselmultinationals brengt het voortbestaan van kleine boeren in gedrang en ongezonde voeding veroorzaakt in rijke landen obesitas terwijl in andere werelddelen mensen omkomen van honger. 

We zijn er dan ook van overtuigd dat duurzame, lokale voeding produceren het meest activistische is wat wij kunnen doen voor een betere wereld.

Een oplossing voor de crises begint bij de basis: voeding. Met ons biologisch tuinbouwbedrijf hopen we een bijdrage te leveren aan het produceren van gezonde, lekkere en lokale voeding aan een faire prijs met een eerlijk loon voor de boer. We produceren in harmonie met de natuur en met respect voor de bodem.

HOE WE WERKEN

Biologisch gecertificeerd

We werken volledig volgens de biologische principes. We gebruiken met andere woorden alleen organische mest en geen chemische bestrijdingsmiddelen. We proberen ziektes en plagen preventief te vermijden door het gebruik van de juiste groenterassen, het aanbrengen van netten en doeken, een strikte vruchtwisseling en het aantrekken van natuurlijke vijanden.

Daarnaast dragen we zorg voor de bodem. Dankzij het gebruik van compost en biologische stalmest stimuleren we het bodemleven. We willen op termijn de percelen ploegloos bewerken waardoor we de natuurlijke orde in de bodem niet verstoren. Omdat we veel handmatig werken of met lichte machines, verdichten we de bodem niet, wat de beworteling ten goede komt. Door het inzaaien van groenbemesters verkleinen we de oppervlakte braakliggende grond waardoor we erosie en uitspoeling van nutriënten kunnen voorkomen.

Met respect voor natuur en milieu

We proberen de natuur niet tegen te werken maar er mee samen te werken. We vinden een biodiverse omgeving erg belangrijk en zullen altijd daar waar mogelijk de akkers zo inrichten dat ze aantrekkelijk zijn voor insecten, vogels en andere dieren.

Daarnaast vinden we het ook erg belangrijk om voedsel te produceren met zo weinig mogelijk milieu-impact. In de biologische landbouw wordt minder bemest dan in de gangbare landbouw wat positief is voor de bodem- en waterkwaliteit. Tot slot streven we naar een lokale en seizoensgebonden verkoop waardoor we transport kunnen beperken.

Lokaal, sociaal & eerlijk

Door lokaal te verkopen willen we graag de kloof tussen producent en consument verkleinen en tussenschakels vermijden. De klant komt terug dichter bij de oorsprong van zijn groenten, en wij krijgen meer voldoening en waardering. De groentepakketten geven ons bovendien zekerheid over ons inkomen en de mogelijkheid om de oogst te plannen.